Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
КултураНовиниТОП новини

Започна стажантската програма „Фулбрайт“ в пловдивските съдилища

а 8 март 2024 г. в зала „Компас“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ беше поставено началото на Стажантската програма „Фулбрайт“ към съдилищата в града. Своеобразно откриване на програмата направи деканът на Юридическия факултет на Пловдивския университет (ЮФ) доц. д-р Даниела Дончева. Заедно със зам.-декана доц. д-р Ангел Шопов изразиха надеждата си програмата да предостави по-широки възможности на студентите по „Право“ за придобиване на практически опит редом с теоретичните академични познания. Доц. Шопов благодари на съдиите, участващи в Стажантската програма „Фулбрайт“ в Софийски районен съд (СРС) за цялостната подкрепа при организирането на програмата в Пловдив, така и на другите присъстващи колеги от юридическата общност.

Приветствени слова отправи и зам.-министърът на правосъдието в оставка Емил Дечев. Той е един от първите участници в програмата в качеството си на съдия наставник на студенти в СРС. До януари 2022 г. продължава да работи със стажанти в програмата и има 25 години стаж като съдия. Дечев сподели за ползите от връзката между съдилищата и университетите, както и личния си опит като активен участник в програмата от самото ѝ начало през 2009 г. Той обърна внимание на особено полезната симбиоза между правосъдната и образователната система, която е много необходима, за да бъде изпълнена със смисъл уредбата на задължителния юридически стаж. Това взаимодействие значително повишава качеството на работа в двете системи. Дечев разказа колко е бил впечатлен от прогреса на своите стажанти и даде примери как негови стажанти в програмата вече са действащи съдии и прокурори.

Изпълнителният директор на Комисията за образователен обмен „Фулбрайт“ за България Анджела Родел увери участниците в цялостната подкрепа, която се предоставя за разрастването на стажантската програма. До момента в нея са включени СРС, Районен съд – Сливница, СГС, Апелативен съд – София, Върховният касационен и Върховният административен съд. А вече участват и съдии от Пловдивския районен, окръжен и апелативен съд, както и от Административен съд – Пловдив.

Основният вдъхновител и създател на програмата съдия Евгени Георгиев от СГС разказва, че от 2009 г. в нея са участвали близо 700 стажанти, а интересът расте с всяка изминала година. Съдействие за осъществяването ѝ имат и преподаватели от юридическите факултети в страната, които насърчават най-активните си студенти да се включват и развиват допълнително. Като част от участието си в програмата, студентите работят по действителни казуси и навлизат в материята на българския граждански и наказателен процес. Те подготвят проекти на съдебни актове, присъстват на открити съдебни заседания и дискутират правни въпроси със съдии по програмата. Организацията на работата се определя според графика и възможностите на стажанта. Индивидуалното израстване на всеки участник в процеса на сътрудничество между съдии и стажанти се наблюдава с всяка изминала седмица по програмата. Това е и основната причина за увеличаващия се интерес към стажа, чрез който младите юристи отрано стават част от системата на правосъдието и добиват ценни и не само правни познания и умения. Повече за историята на програмата може да видите тук.

Зам.-председателят на СРС съдия Николай Чакъров подчерта, че именно взаимодействието между съдиите, юридическите факултети и студентите прави една юридическа общност сплотена, успешна и високо ефективна и отбеляза, че в Пловдив факултетът се включва от самото начало на програмата.

Съдия Кирил Петров от СРС, който е завършил Юридическия факултет на Пловдивския университет и е работил като младши съдия в окръжния съд в града и после като съдия в районния съд там, заяви, че именно Пловдив е най-подходящото място за продължение на стажантската програма. Съдия Валерия Диева от СРС, която е участник в Стажантската програма през 2012 г., сподели позитивния си опит като спечелила голямата награда на програмата – двумесечен стаж при съдия Енгелхарт във Федералния съд в Ню Орлиънс. В момента Диева също работи със стажанти по програмата и сподели колко много това подпомага и обогатява работата ѝ.

Младши съдията в ОС Бургас Тихомир Рачев също разказа за опита си като стажант по програмата през 2018 г., когато печели стаж при съдия Милазо във Федералния съд в Ню Орлиънс.

На събитието присъстваха, заедно със заинтригувани студенти и представители на студентските организации в ЮФ (на Факултетния студентски съвет, ЕЛСА и Клуба на юриста), административните ръководители на пловдивските районен, окръжен и административен съд Иван Бекяров, Розалия Шейтанова и Мариана Шотева, както и доайенът на юридическата общност в Пловдив – Севдалин Божиков, който е и председател на местната секция на Съюза на юристите, много съдии, преподаватели от ЮФ и адвокати.

Важно за стажовете в Пловдив

Програмата започва да се провежда от 1 април на тази година в съдилищата на гр. Пловдив. Участие като ментори вземат водещи съдии, които са готови да предадат своите знания, опит и умения на своите бъдещи колеги. Съдилищата в гр. Пловдив ще обезпечат и допълнителни награди за отличените  участващи студенти.

І. Може да кандидатстват в срок до 22 март 2024 г., като подадат документи на е-поща dparparova@abv.bg:

  1. Студенти юристи, завършили трети курс на обучение по специалността ,,право”;
  2. Дипломирани юристи до две години от завършването.

ІІ. Необходими документи:

  1. Автобиография на български и английски език (ако кандидатът владее английски език);
  2. Мотивационно писмо на български и английски език (ако кандидатът владее английски език).

И двата документа следва да бъдат написани на Times New Roman, шрифт 12. Автобиографията следва да е не по-дълга от една страница. В нея кандидатът следва да посочи освен всичко друго и средния си семестриален успех до момента (при необходимост е възможно съдиите да поискат от студента да представи академична справка).

Мотивационното писмо следва да е не по-дълго от страница и половина, разредка 1 ½. В него кандидатът, освен всичко друго, следва да опише:

  • интересите си в областта на правото;
  • очакванията си от програмата.

След изтичане на срока за подаване на документи се извършва подбор от комисия, съставена от съдии, практикуващи юристи и преподаватели в ЮФ, за който кандидатите ще бъдат своевременно уведомени.

Източник: Лекс

Подобни публикации

Back to top button