Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниТОП новини

РИОСВ Пловдив обявява Ден на отворените врати

Регионалната инспекция по околната среда и водите  (РИОСВ) в Пловдив обявява 3 ноември за Ден на отворените врати, посветен на биосферен парк „Червената стена“. Така екоинспекцията ще отбележи Международния ден на биосферните паркове, обявен по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО, съобщиха от пресцентъра на РИОСВ.

Биосферният резерват „Червената стена“ е първият от четирите, одобрени от ЮНЕСКО биосферни паркове в България. Всички, интересуващи се от философията на биосферните паркове, основанията и историята на обявяването и зонирането на биосферен резерват „Червената стена“, биоразнообразието, емблематични видове на флората и фауната, защитените зони и територии, попадащи на негова територия, културно-историческите обекти и възможностите за туризъм, ще могат да получат експертна информация и материали в Информационния център на институцията.

От пловдивската екоинспекция са подготвили книжки, брошури и плакати за „Червената стена“, които ще бъдат подарявани и на всеки посетител на Центъра за административно обслужване.

РИОСВ – Пловдив поддържа богата интернет страница на биосферен парк „Червената стена“, а по случай празника представя специално изработен информационен клип със съдействието на Министерството на околната среда и водите и с фокус върху обекти в парка, представляващи туристически интерес.

Биосферен парк „Червената стена“ се състои от сърцевинна, буферна и преходна зони и напълно отговаря на изискванията на Севилската стратегия. На територията му се прилагат разпоредбите на действащото национално законодателство, свързано с устройство на територията и опазване на околната среда и не се налагат допълнителни ограничения, различни от вече съществуващите.

Световната мрежа включва 724 биосферни парка в общо 131 държави, като над 260 милиона души живеят на тяхната територия. Общо тези обекти защитават около пет на сто от земната повърхност и представляват примери за хармонично съжителство между човека и природата.

През 1977 г. са обявени 17 обекта в България, които отговарят на тогавашните критерии. След ревизия на границите, функцията и управлението на част от тези територии и отчитайки съвременната визия и изисквания на Програмата „Човекът и биосферата“ през 2017 година са обявени 4 биосферни парка от ново поколение – Сребърна, Узунбуджак, Централен Балкан и Червената стена.

Източник: БТА

Подобни публикации

Back to top button