Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПолитикаТОП новини

Публично обсъждат проектобюджета на Пловдив за 2023 година

Днес от 17:00 часа в залата на Общински съвет Пловдив на ул. “Авксентий Велешки“ №20 ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на Община Пловдив за 2023 година.

Проектобюджетът е в размер на 655 255 005 лева, от които 234 109 143 лв. ще отидат за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения. За капиталовата програма се предвиждат 243 684 163 лева, като от бюджета се предвиждат 150 635 443 лв, а останалите 93 048 720 лв. са европейски средства, със съответното съфинансиране. Това показват документите, публикувани в сайта на градската администрация.

В сферата на образованието през годината ще се инвестират 8 354 198 лева, от които 5 049 240 са собствени средства, останалите 3 304 958 лв. са от европейски програми. Тук влизат ремонтите на ДГ “Майчина грижа”, ДГ “Осми март”, ДГ “Росица”, спортната площадка на Математическата гимназия, сградата и двора на Хуманитарната гимназия, ДГ “Светлина”, ДГ “Десислава”, ДГ “Еделвайс” и други. От големите пътни ремонти са включени реконструкцията на “Голямоконарско шосе”, “Рогошко шосе”, бул. “Хаджи Димитър”, Пречиствателната станция, детски и спортни площадки, улици, тротоари и улично осветление.

Бюджетът за здравеопазване е 33 366 638 лева, от които 27 530 242 лв.. са от държавата и 5 836 396 лв. – от общината.

За социално осигуряване, подпомагане и грижи се предвиждат 35 910 216 лв., от които 31 570 979 лв. от държавата, 3 813 124 лв. собствени средства, 526 113 лв. дофисансиране за държавно делегирани дейности.

За жилищно строителство, благоустрояване и опазване на околната среда се заделят 152 382 317 лева, които са изключително от местния бюджет. Почти половината от сумата – 67 815 662 лв., отива за заплати, издръжка, такси, застраховки. За придобиване на дълготрайни материални активи се заделят 22 592 799 лв., като най-много – 16 051 604 лева, са за изграждане на инфраструктурни обекти.

За озеленяване са определени 9 213 281 лв., за чистота – 49 043 625 лв., за управление на дейностите по отпадъците – 9 980 242 лв.,

За култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело общият бюджет е 100 932 807 лева, от които 83 009 401 лв. са собствени средства, 9 727 758 лв. за делегирани от държавата дейности и 8 195 648 лв. дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

За физическа култура и спорт се предвиждат 71 756 019 лв., като 100 000 лева от тях са предназначени за детските и специализираните спортни школи. Читалищата ще разполагат с 1 290 960 лева, от които 120 000 лв. са дофинансиране за делегирани от държавата дейности. Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер се предвиждат 12 578 032 лв., но само 7 600 лв. са местни дейности, а останалите 4 923 157 лв. са делегирани от държавата дейности и още 7 647 275 лв. дофинансиране на делегираните от държавата дейности. За обредните домове и зали са планирани 2 451 550 лева собствени средства.

През 2023 година трябва да се платят 1 766 300 лева лихви по банкови заеми.

В проекта на бюджет е планирано приходите да са 242 млн. лв., като от продажби на общински имоти и земя се очакват 15 милиона, от глоби 10 млн., от такси 80 млн., данък сделки 44 млн.

Проектобюджетът най-вероятно ще се обсъжда на първата след лятната ваканция сесия на 7 септември. На 28 август от 17 ч. е насрочено общественото обсъждане с граждани и заинтересовани лица.

Източник: Фокус

Подобни публикации

Back to top button