Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаТОП новини

Арх. Петър Петров: Парадокс е община да протестира срещу закон

На официалния сайт на Община Карлово е публикувана невярна и заблуждаваща информация по повод проведената от експерти на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) Териториална програма в град Баня. Това заяви в свое изявление директорът на Националния институт за недвижимо културно наследство арх. Петър Петров.

Териториалната програма е предвидена в Закона за културното наследство (ЗКН), тя ще бъде проведена поетапно в цялата страна и се осъществява с одобрението на министъра на културата на Република България. Изпълнението ѝ започна едновременно в 5 населени места, сред които е и град Баня. Парадоксално е община да протестира срещу изпълнението на закон.

Целта на териториалната програма е да направи оценка на състоянието на недвижимите културни ценности във връзка с актуализацията на Регистъра на недвижимото културно наследство.

Към декември 2022 г. в регистъра са включени 8 недвижими културни ценности в град Баня. 4 от тях са в аварийно техническо състояние. За тях не са предприети никакви мерки за укрепване и опазване, както и за осигуряване на безопасността на гражданите.

При обходите експертите установиха още 4 обекта, които притежават висок потенциал като носители на историческата памет на града: Специализирана болница за рехабилитация (3 сгради), лесопарк „Калето“, павирана улична мрежа и Царска жп гара и предгаров площад.

Арх. Петър Петров съобщава, че на 22 февруари 2023 г., съгласно чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Националният институт за недвижимо културно наследство е уведомил Община Карлово, че започва производство по издаване на индивидуален административен акт за тези 4 обекта. Уведомлението се изпраща също така на на всички заинтересовани лица (собственици, концесионери) и организации, както и на заявителя, като им дава възможност на всеки да се запознае с преписката и издирените материали по всяко време.. Така законът осигурява участието на заинтересованите страни в административното производство.

Два от 4-те обекта са разположени в територията на археологически недвижими културни ценности с категория „национално значение“, обявени с решение на Министерския съвет от 1962 г. Те са защитени от закона и в момента, тъй като инвестиционните инициативи за всички обекти на тази територия, независимо от индивидуалния им статут, преминават през съгласуване по реда и условията на ЗКН.

Директорът на НИНКН подчертава, че уведомлението не спира инвестиционните инициативи, а привлича вниманието върху тяхната ценност. Нещо повече – териториалната програма е основа за широк обществен диалог за недвижимото културно богатство като икономически и културен ресурс за развитие на населеното място и за насърчаване на инвестиционните намерения по отношение на ценните обекти.

Източник: Марица

Подобни публикации

Back to top button