Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПолитикаТОП новини

Съединени за Пловдив: Общинските болници трябва успешно да се конкурират с частните и държавните

В навечерието на Деня на българския лекар – 19 октомври, коалиция “Съединени за Пловдив” представи програмата си за развитие на здравеопазването в община Пловдив. Екипът, работил по този основен приоритет, си е поставил изпълними цели, съобразени с актуалното състояние на общината и с потенциалните възможности за подобряване на работата на общинските лечебни заведения и медиците, заети в други структури към общинските предприятия.

Като особено важна първа стъпка, екипът медицински специалисти в коалицията посочва необходимостта от преструктуриране на здравния сектор, съобразно действащата Здравна стратегия на община Пловдив чрез обединяване или разширяване на дейност­та на общинските лечеб­ни заведения.

Това трябва да е съпроводено с преструктуриране на сградния фонд на общинските болници и медицински центрове, съобразно ак­туалните нужди на здравеопазването в гра­да и отново в синхрон със Здравната стратегия на общината.

Общината трябва постоянно за подобрява мат­ериално-техническата база на лечебните заведения, както и да съдейства за продъ­лжаващо обучение на здравните кадри. Това включва закупуване на модерно оборудване и апаратура, стипендиантски програми и други форми на подпомагане. Целта е общи­нският здравен сектор да бъде конкурентноспособ­ен на частния и държ­авен здравен сектор в града.

Ср­едствата за здравеоп­азване трябва да бъдат увеличени, съобразно цял­остния дял на сектора в общинския бюджет, пише още в програмата на коалицията. Задължително е да бъде осигурено адекватно материално стимул­иране на кадрите в общинското здравеопаз­ване, за да бъдат приобщени и да се развиват в общинския здравен сектор.

Това означава, че заплащането на работещите в общинските болници – лекари, медицински сестри, санитари и др. трябва да бъде повишено така, че да е достатъчно атрактивно в сравнение с частния и държавния сектор. Същото се отнася и за медицинските сестри, назначени в общинските детски ясли и в училищата.

По предложение на кандидата за кмет Славчо Атанасов, в програмата е вписано, че Община Пловдив ще назначи и лекари във всички 18 детски ясли. “Градът е достатъчно богат да си позволи 18 или 20 лекарски заплати, ако от това зависи здравето на най-малките”, каза той при срещата със синдикат “Подкрепа” преди седмица.

Един от най-важните приоритети според медицинския екип на коалиция “Съединени за Пловдив” е осигуряване на до­стъпна, навременна и качествена медицинс­ка помощ за лицата с репродуктивни пробл­еми.

Също така, в плановете на политическата сила влиза увеличаване обема и броя на инициираните от общината здравно-просветни кампании сред специфични­те групи от населени­ето – деца, социално уязвими групи и възр­астни хора.

Като цяло, коалицията настоява за повишаване контрола върху общинските болници и медицинските центрове и финансово оздравяване на общинските здравни заведения, които вече имат някакви финансови проблеми. Не бива да се допуска общински здравни заведения да задлъжняват и да са пред риск от фалит, пише още в програмата развитие на здравния сектор, представена от “Съединени за Пловдив”.

Източник: Фокус

Подобни публикации

Back to top button