Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
КултураТОП новини
Популярно

Работата по Източната порта е в напреднал етап

Работата по Античен комплекс “Източна порта на Филипопол“ е в напреднал етап съобщи инж. Таня Петкова, ръководител на проекта “По крепостните стени на Филипопол“. Проектът е изпълнен на 70%.

Почистена е растителността и подготвена за строителство ,махната е съществуващата ограда. Археолозите са извършили доста голяма част от проучванията. Вече текат консервационно-реставрационните работи на зидовете.

Изпълват се набивни пилоти, които са в основата на оградата, която ще бъде изградена, за да няма срутища, като 50% от тази дейност вече е изпълнена.

Община Пловдив изпълнява проект “По крепостните стени на Филипопол“, финансиран по Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос “Регионален туризъм“, процедура BG16RFOP001-6.002 “Развитие на туристически атракции“.

Проектът е насочен към развитието на две конкурентноспособни туристически атракции в историческия резерват “Старинен Пловдив“ и стимулиране диверсификацията на местните и регионални туристическите продукти.

В проекта са включени три обекта на интервенция. Това са Античен комплекс “Източна порта на “Филипопол“, Археологически комплекс “Небет тепе“ и реконструкция на елементите на техническата инфраструктура и благоустрояване на подходи към археологически комплекс “Небет тепе“.

Чрез консервация, реставрация и експониране на античния комплекс “Източна порта на “Филипопол“ и на Археологически комплекс “Небет тепе” се цели да се подкрепи превръщането на тези археологически недвижими културни центрове с категория “национално значение“, в предпочитани туристически атракции, предлагащи подходящи условия за целогодишно посещаване.

Източник: plovdiv24.bg

Подобни публикации

Back to top button