Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
КултураНовиниПрепоръчани

Професор Асен Конарев бе удостоен със званието „Доктор хонорис кауза на Университета по хранителни технологии – Пловдив“

Професор Асен Конарев бе удостоен със почетното звание „Доктор хонорис кауза на Университета по хранителни технологии – Пловдив“, съобщиха от висшето училище. Регалиите на званието – огърлие и папирус, му бяха връчени от ректора проф. Пламен Моллов.

След почти 10-годишно прекъсване УХТ присъжда почетното научно звание „Доктор хонорис кауза“ на свой преподавател, посочи по време на тържественото заседание Моллов. Професор Конарев е удостоен със званието от Академичния съвет на УХТ за принос в развитието на университета и издигане авторитета му в академичните среди, бизнес сектора и обществото. Предложението бе направено от декана на Стопански факултет проф. д-р инж. Валентина Алексиева по инициатива на катедра „Икономика, предприемачество и управление“.

Проф. Конарев става доктор на икономическите науки през 1982 г., а професор по икономика и управление през 1987 година. Специализирал е в Московския държавен университет, в Хумболдт-университет в Берлин, в Университет на Делауер в САЩ и др. Има над 250 научни публикации. Удостояван е с множество награди, сред които са златен медал „Проф. Асен Златаров“, златна значка на Федерацията на научно-техническите съюзи и почетния знак на Пловдив за „Съществен принос в развитието на града, заслуги към неговите граждани и забележителни успехи в развитието на българската наука“.

Проф. Конарев припомни на преподавателите, голяма част от които са били негови студенти в УХТ, че с достойнство реализират една професия, при която светейки за другите, изгарят. В словото си той отбеляза, че човек не е остарял, докато съжалението не замени мечтите му и призова присъстващите да не допускат това да се случи с тях.

Източник: БТА

Подобни публикации

Back to top button