Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаКултураНовиниПрепоръчани

Преобразяват емблематични туристически обекти в Пловдив от римско време

Община Пловдив е одобрена с още една Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ): “По пътя на Античността“ – Интегриран териториален туристически продукт/маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на Южен централен регион и Югоизточен регион.

Концепцията, по която Пловдив е водеща организация, е разработена съвместно с общините Стара Загора и Хисаря. Като партньори са привлечени и Организация за управление на Тракийски туристически район (ОУТТР), Сдружение “БГ Бъди активен“, ПГ “Проф. д-р А. Златаров“ – Пловдив, СУ “Хр. Смирненски“ – Хисаря и ПГОХ “Р. Княгиня” – Ст. Загора.

“По пътя на Античността“ предвижда създаването и популяризирането на общ тематичен маршрут от обекти на античността чрез мерки за благоустройство, реставрация, консервация и социализация на културно-исторически забележителности на територията на трите общини.

Предвидените дейности и инвестиции в община Пловдив са насочени към: благоустрояване, консервация, реставрация и социализация на Античния форум на Филипопол – изток и юг и Кръгла кула – част от укрепителната система на Филипопол; изграждане на Туристически информационен център; изготвяне на планове за опазване и управление на обектите от римското културно наследство; надграждане на системата за дуално обучение в професионалните училища.

Концепцията за интегрирано териториално развитие (КИТИ) “По пътя на Античността” е подготвена и разписана от експертите от отдел “Култура, археология и културно наследство“ на община Пловдив и експерти от двете общини – партньори.

“За всеки един обект от римското културно наследство, включен в КИТИ ще бъде изготвен план за опазване и управление. За всеки един обект ще се извърши социализация на принципа на Placemaking и ангажиране на местните общности в процеса. Важна част от процеса на Фаза 1 е активното участие на местните общности в обществените обсъждания, които предстои да бъдат организирани по места. След това Регионалните съвети за развитие в шестте региона на планиране ще направят приоритизиране на концепциите, които ще имат достъп до финансовите ресурси“, разказа заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов.

Той припомни още, че подходът интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) се изпълнява на територията на цялата страна в две фази. Набиране, подбор и одобрение на концепции за ИТИ (Фаза 1) и набиране, оценка и изпълнение на проектни предложения, разработени в съответствие с одобрените концепции за ИТИ (Фаза 2).

Финансовият ресурс ще се осигурява по шест програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2021-2027 г. – “Развитие на регионите“, “Образование“, “Околна среда“, “Развитие на човешките ресурси“, “Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, “Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

Източник: Фокус

Подобни публикации

Back to top button