Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
КултураНовиниТОП новини

Министърът на образованието Галин Цоков откри конференция за биотехнологии и персонализирана медицина на Пловдивския университет

Изграждането на Центъра по компетентност “Персонализирана иновативна медицина” – ПЕРИМЕД, е пътят, по който се случва науката в България – с много трудности във финансирането и много усилия в създаването на съвременна и иновативна научна инфраструктура. С тези думи министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков откри конференцията “Биотехнологиите за персонализирана медицина”, организирана от Пловдивския университет (ПУ) “Паисий Хилендарски”. Това съобщиха организаторите.

Форумът е посветен на първия етап от изпълнението на научната програма на Центъра по компетентност “Персонализирана иновативна медицина” – ПЕРИМЕД, в който висшето училище си партнира с Медицинския университет (МУ) в Пловдив и с Института по минералогия и кристалография при БАН.

В приветственото си слово към участниците в конференцията проф. Цоков каза, че късметът на ПЕРИМЕД е в учените и организациите, които участват в него, тъй като имат висок праг на поносимост към иновациите и с много малко средства са успели да получат възможно най-добрите резултати. “Най-голямата принадена стойност на проекта обаче е във възможността за екипна работа на различните висши училища у нас и в осъществяване на общите им цели”, добави той, визирайки парньорските отношения между ПУ и МУ-Пловдив.

От името на ръководството на ПУ “Паисий Хилендарски” участниците бяха поздравени от проф. д-р Теменужка Йовчева. В словото си тя отбеляза, че като заместник-ректор по научноизследователската дейност на най-голямото висше училище в Южна България и партньор по проекта, оценява ПЕРИМЕД като изключително иновативен и полезен за академичната общност, тъй като е свързан с една от най-важните и приоритетни области за развитие на научните изследвания на национално и европейско ниво – технологиите в полза на здравето на човека. Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на висока съпоставимост на постигнатите резултати с тези на водещите европейски центрове в Австрия, Германия, Испания, Франция и други европейски страни, което доказва значимостта му както като научно изследване, така и с реално практическо приложение, добави тя.

Конференцията бе открита от проф. д-р Илия Илиев в присъствието на министъра на образованието и науката, заместник-ректори на Пловдивския университет, учени от страната и чужбина, преподаватели и студенти. По думите му изпълнението на ПЕРИМЕД в неговия първи етап е на стойност 23,4 млн. лв., като това е най-голямата инвестиция на ПУ в научна апаратура.

Поздравителен адрес до участниците беше изпратен от ректора на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева.

Конференцията, посветена на биотехнологиите и персонализираната медицина, е двудневна, като целта й е да се представят ключовите научни постижения, постигнати за периода от март 2018 г. до ноември 2023 г.

Основните цели и изпълнението на отделните дейности по ПЕРИМЕД бяха представени от проф. д-р Невена Милева, заместник-ректор на ПУ и главен координатор на проекта. Тя открои три основни научни направления на работа – молекулярно-биологични методологии за приложение в персонализираната медицина, иновативни лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерни технологии и биосензори.

Резултатите са налице – реализирали сме 12 мащабни, иновационни научноизследователски програми, разработени са лекарствени носители за прицелна терапия, приложена е персонализирана лечебна стратегия при онкологично и критично болни пациенти, каза проф. Милева при представянето на проекта. Според нея най-голямата трудност в изграждането на Центъра по компетентност е била в трупането на опит за технологичен трансфер, тъй като никой не е бил подготвен за работа с бизнеса и с комерсиализацията на проекта.

Ние сме изследователски университети и научните резултати са ни присъщи, но, за да бъде устойчив центърът, се налага да вървим с две крачки напред в посока последваща реализация на получените резултати, с висока обществена полза, подчерта проф. Милева.

Сред докладчиците на форума са също проф. Пиер Монсан от университета в Тулуза – Франция, проф. Лу Гортън и проф. Сергей Шлеев от университета в Малмьо – Швеция, д-р Шарам Лавасани от университета в Лунд – Швеция, и проф. Маргарита Стойчева от университета в Ню Мексико, чиито научни търсения са в областта на пряката наука и перспективните изследвания.

Ключов момент в научната програма на ПЕРИМЕД е регистрацията на три патента и подадените допълнително още три заявки за регистриране на патенти, които ще бъдат добра основа при осъществяването на процеса на комерсиализация на научните процеси, стана известно на конференцията.

Източник: БТА

Подобни публикации

Back to top button